شیوه جدید گدایی - شبکه‌ما

<p>در این ویدیو می بینیم که یک ویدیو واقعی از روش جدید تکدی گری می باشد که در این روش مردم به یک کسی که...

شیوه جدید گدایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو می بینیم که یک ویدیو واقعی از روش جدید تکدی گری می باشد که در این روش مردم به یک کسی که چادر را رویش انداخته و گدایی می کند کمک می کنند و و گاهی نیز افراد به جای کمک به این فرد به صندوق صدقات پول می اندازند و در نهایت می بینند که این کسی که رویش چادر انداخته فقط یک مانکن است که از صبح تا شب اونجا می ماند و صاحبش هر شب می اید و پول های آن را با یک ماشین شاسی بلند در تاریکی می برد