از گذشته تا در گذشتِ مرتضی پاشایی - شبکه‌ما

<p>روحش به باقیات پیوست</p> <p>اما با صدایش در زندگی  ما حضورش را حفظ  کرد.</p> <p>روحش شاد</p>

از گذشته تا در گذشتِ مرتضی پاشایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

روحش به باقیات پیوست

اما با صدایش در زندگی  ما حضورش را حفظ  کرد.

روحش شاد