دعوای عجیب در اورژانس بیمارستان اردبیل - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(102,102,102);">دعوای شدید  و درگیری با نیروهای انتظامی در اورژانس بیمارستانی اردبییل .</span></p>

دعوای عجیب در اورژانس بیمارستان اردبیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

دعوای شدید  و درگیری با نیروهای انتظامی در اورژانس بیمارستانی اردبییل .