خودکشی قهرمان کشتی - شبکه‌ما

با جزئیات خودکشی قهرمان کشتی بازی های اسیایی گوانگژو در این ویدیو آشنا می شویم .

خودکشی قهرمان کشتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با جزئیات خودکشی قهرمان کشتی بازی های اسیایی گوانگژو در این ویدیو آشنا می شویم . بابک قربانی قهرمان بازی های اسیایی گوانژو در زندان  امروز خود کشی کرد .

او بر اثر مصرف داروی ممنوعه دو سال از حضور در رقابت های کشتی ممنوع شد .او در تفریگاهی در کرمانشاه به دلیل درگیری با شخصی او را به قتل رساند و سپس در کوه های کرمانشاه مدتی مخفی شد .وی در سال 91 خود را به پلیس معرفی کرد و به همراه برادرش به زندان رفت  و بعد از مدتی خودکشی کرد