پیام مرتضی پاشایی به طرفدارانش در بیمارستان - شبکه‌ما

  تگ : مرتضی از روزهای قبل می گویند بهتر شده بود.منتها خیلی شایعه از روز اول ساخته شده بود .

پیام مرتضی پاشایی به طرفدارانش در بیمارستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

تگ : مرتضی از روزهای قبل می گویند بهتر شده بود.منتها خیلی شایعه از روز اول ساخته شده بود .می گفتند سکته کرده و یا فوت کرده که باعث شده بود انرژی های منفی به سمت او برود و ناراحت شده باشد.

مرتضی پاشایی از این همه شایعه ناراحت شده بود و پیغامی به طرفداران خود در همان بیمارستان فرستاده بود.اون پیغام این بود :دوستتان دارم تا ابد

دلم تنگه مثل ابرهای تیره .تو یه حسی مثل زندون اسیره.تو از احساس من چیزی نمی دونی .که داری بی خودی من رو می رنجونی