دوربین مخفی سوپرمن - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی سوپرمن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت لذت ببرید در این دوربین مخفی افراد به...

دوربین مخفی سوپرمن

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی سوپرمن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت لذت ببرید

در این دوربین مخفی افراد به دنبال شخصیت ابر قهرمانی دیگری رفته اند این بار آنها س.پر من را سوژه ساخت دوربین مخفی قرار داده اند اگر فیلم سوپرمن را دیده باشید از جمله قدرت های برتر او پرواز می باشد که به راحتی  دز آسمان پرواز می کند حال شخصی با استفاده از ترفند های جالب  به شوخی کردن با مردم و سرکار گذاشتن آنها می پردازد برای این کار ابتدا لباس سوپرمن را می پوشد در حالیکه فرد دیگری نیز همین لباس را  پوشیده است و نفر سومی که یک  مجسمه پلاستیکی سوپرمن در بالای پشت بام دارد حال سوپر من ما از افراد درخواست می کند که از حرکت او فیلم بگیرند تا از روی سقف یک خاه به روی سفق دیگری که فاصله زیادی از هم دارند پرواز کند افراد  پشت دوربین می ایستند در حالی که باور ندارند او بتواند این کار را انجام دهد بعد از مدتی کوتاه او به بلای پشت بام می رسد و مجسمه پلاستیکی را پرتاب می کند وافراد متعجب می شوند