اموزش داعش برای تازه وارد ها - شبکه‌ما

  این گروه در سال 1999 به عنوان جماعت الفاعده توحید سرچشمه گرفت و به عنوان القاعده در عراق شناخته شد در سال 2013 این گروه...

اموزش داعش برای تازه وارد ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این گروه در سال 1999 به عنوان جماعت الفاعده توحید سرچشمه گرفت و به عنوان القاعده در عراق شناخته شد در سال 2013 این گروه نام خود را به گروه دولت اسلامی عراق و شام تغییر داد و رهبری این گروه توسط ابوبکر البغدادی رشد می بوده است .این گروه برای به دست آوردن تبعیض سیاسی و اقتصادی درک شده علیه سنی ها در عراق بوده است

این گروه در حال حاضر قسمت زیادی از سوریه و عراق را تحت تصرف خود در آورده اند . برای این تصرف سر ها بریده اند و خون ها ریخته اند