بدشانس ترین خبرنگار ورزش - شبکه‌ما

  همیشه در حین برنامه های زنده اتفاقات جالب و خنده داری می افتد گاهی از این اتفاقات خنده دار هستند و هر وقت آن ها...

بدشانس ترین خبرنگار ورزش

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

همیشه در حین برنامه های زنده اتفاقات جالب و خنده داری می افتد گاهی از این اتفاقات خنده دار هستند و هر وقت آن ها را می بینیم می خندیم و خسارات جانی و مالی در پی ندارند

اما گاهی از این سوتی های پخش زنده خیلی خطر ناک هستند مخصوصا در برنامه های ورزشی .در این ویدیو نیز یک خبر نگاری را می بینیم که در مورد ورزش اسکی گزارش می دهد ناگهان یکی از همین اسکی بازها به زمین می خورد و اسکی او از زیر پایش در می رود و با ضربه و شدت فراوان به سر این خبرنگار بد شانس اصابت می کند