مدل موی شیک و رویایی - شبکه‌ما

این مدل بیشتر برای عروس های خارجی استفاده می شود.ابتدا باید مو را به چند قسمت تقسیم کرد و پشت موها را با کش بست.

مدل موی شیک و رویایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مدل بیشتر برای عروس های خارجی استفاده می شود.ابتدا باید مو را به چند قسمت تقسیم کرد و پشت موها را با کش بست.دم اسبی موها را به دو قسمت تقسیم می کنیم و یک قسمت آن را که زیرین هست پوش می دهیم تا خوب پف کند سپس قسمت دوم موها را نیز از زیر پوش می دهیم تا زبری آن مشخص نشود و شانه می کنیم و تافت می زنیم

قسمت دم اسبی موها را دور دست می پیچانیم و به سمت زیر می بریم و جای کش را نیز با موها پر می کنیم و با یک گیره آن را ثابت می کنیم