مشکلات همسر غول پیکر! - شبکه‌ما

<p>تا به حال به این فکر کرده اید که اگر همسرتان اندام بزرگ و غول پیکری داشت، چه میشد؟</p> <p>تو تخت؟ وقت خواب؟</p> <p>وقت غذا خوردن؟</p> <p>تو ماشین؟</p>

مشکلات همسر غول پیکر!

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر همسرتان اندام بزرگ و غول پیکری داشت، چه میشد؟

تو تخت؟ وقت خواب؟

وقت غذا خوردن؟

تو ماشین؟


  • sharifi4607
    sharifi4607 |

    خخخخخخخخخخخخخ