رقص سنتی ایرانی - شبکه‌ما

  رقص حرکات بدنی میباشد که میتواند آدم را شاد کند و به او انرژی بدهد.

رقص سنتی ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

رقص حرکات بدنی میباشد که میتواند آدم را شاد کند و به او انرژی بدهد. همچنین رقصیدن یک نوع ورزش به حساب می آید که برای بدن مفید میباشد که خیلی از کسانی که میخواهند لاغر کنند انواع رقص ها را انجام میدهند تا به وزن دلخواهشان برسند.

چون رقصیدن با جنب و جوش فراوانی به همراه هست. و خیلی از مکان ها وجود دارد که رقص گروهی مختلفی را برای همگام میگذارند تا باهم به وزن دلخواهشان برسند و تناسب اندام خوبی را داشته باشند. در این جا نیز گروهی با اهنگ معین می رقصند