دوربین مخفی پاکت های خرید - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی پاکت های خرید را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی دختر...

دوربین مخفی پاکت های خرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی پاکت های خرید را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی دختر جوانی را می بیند که دو پاکت پر از دلمه را روی میزی قرار داده است و به شما رویه کار را نشان می دهد در همین لحظه  در یک چشم به هم زدن پاکت ها از بین رفته و دلمه ها روی سطح میز پخش می شوند  و دختر تعجب می کند

سپس روند کار را نشان می دهد پسر جوانی را می بیند که در زیر میز مخفی شده است  و او مسئول از بین یردن ناگهانی پاکت ها می باشد او برای این کار میز را طوری تعبیه کرده است که با یک اهرم می تواند پاکت ها را بزیر کشیده و دلمه ها پخش میز شوند

حال دختر جوان از مردم درخواست می کند تا لحظه ای مراقب پاکت های خرید او باشندتا او بازگردد در همین لحظه  پسری که زیر میز مخفی شده است پاکت ها را می کشد وافارد حیرت زده به افتادن دلمه ها خیره می شوند و کمی نیز می ترسند