آتش سوزی ناشی از بی دقتی در گلستان - شبکه‌ما

<p>باز هم آتش سوزی به دلیل بی دقتی این بار در گلستان ، با هم این کلیپ را ببیینم.</p>

آتش سوزی ناشی از بی دقتی در گلستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

باز هم آتش سوزی به دلیل بی دقتی این بار در گلستان ، با هم این کلیپ را ببیینم.