اولین پمپ بنزین ایران تبدیل به موزه میشود یا خرابه...! - شبکه‌ما

<p>اولین پمپ بنزین ایران را با هم در این کلیپ می بینیم که دیگر باید جزو آثار تاریخی ایران محسوب شود.</p>

اولین پمپ بنزین ایران تبدیل به موزه میشود یا خرابه...!

دسته بندی ها:
توضیحات:

اولین پمپ بنزین ایران را با هم در این کلیپ می بینیم که دیگر باید جزو آثار تاریخی ایران محسوب شود.