شبکه‌ما - دانلود فیلم - کلیپ نمایش یک آدم کوتوله در ایران..!

<p>کسانی که اعتقاد دارن آدم کوتوله وجود نداره ، حتما این کلیپ رو ببینن.

کلیپ نمایش یک آدم کوتوله در ایران..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسانی که اعتقاد دارن آدم کوتوله وجود نداره ، حتما این کلیپ رو ببینن. در همین کشور خودمون هم هست ، بله این آدم کوتوله در شمال ایران پیدا شده ، با هم این موجود عجیب را ببینیم.


  • مسعود
    مسعود |

    خدا وکیلی اینا خدای دروغن ....خخخخخخ مرتیکه خجالت بکش لخت اومدی رو بنری ک ساختی داری ادای میمون در میاری ...خخخخخخخ

  • k_farahnak
    k_farahnak |

    مرد حسابی رفتی روزنامه و پولو تو اندازه بزرگ چاپ کردی که بیای روشون خودتو میمون کنی