کاملا واقعی - حمله کوسه به انسان در آبهای روسیه - شبکه‌ما

<p>در آبهای روسیه کوسه به انسانها حمله ور شد و چند نفر را زخمی کرد ، با هم این کلیپ را در این باره ببینیم.</p>

کاملا واقعی - حمله کوسه به انسان در آبهای روسیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در آبهای روسیه کوسه به انسانها حمله ور شد و چند نفر را زخمی کرد ، با هم این کلیپ را در این باره ببینیم.