رفتار خشونت بار پلیس با راننده ماشین فراری قرمز - شبکه‌ما

در این کلیپ رفتار خشونت آمیز پلیس را با راننده یک ماشین خواهیم دید. 

رفتار خشونت بار پلیس با راننده ماشین فراری قرمز

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ رفتار خشونت آمیز پلیس را با راننده یک ماشین خواهیم دید.