فیل هم میتواند زباله جمع آوری کند - شبکه‌ما

در این کلیپ تماشایی یک فیل را می بینیم که به جمع آوری آشغال مشغول میشود. خیلی جالب است حتما ببینید.

فیل هم میتواند زباله جمع آوری کند

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تماشایی یک فیل را می بینیم که به جمع آوری آشغال مشغول میشود. خیلی جالب است حتما ببینید.