فیل هم میتواند زباله جمع آوری کند - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ تماشایی یک فیل را می بینیم که به جمع آوری آشغال مشغول میشود. خیلی جالب است حتما ببینید.</p>

فیل هم میتواند زباله جمع آوری کند

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تماشایی یک فیل را می بینیم که به جمع آوری آشغال مشغول میشود. خیلی جالب است حتما ببینید.