فراموش شده فیلم کوتاه اثر مایکل کامنتی - شبکه‌ما

<p>فیلم کوتاه با کارگردانی مایکل کامنتی به نام فراموش شده را با هم تماشا میکنیم.

فراموش شده فیلم کوتاه اثر مایکل کامنتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلم کوتاه با کارگردانی مایکل کامنتی به نام فراموش شده را با هم تماشا میکنیم. خود او گفته برای برقراری ارتباط بیشتر با فیلم از هدفون استفاده کنید.