دیدار وزیر رفاه با معلولان بی سرپرست ملارد - شبکه‌ما

<p>وزیر رفاه این بار به ملارد رفت تا با کودکان معلول و بی سرپرست دیدار داشته باشد و مشکلاتشان را از نزدیک ببینید.</p>

دیدار وزیر رفاه با معلولان بی سرپرست ملارد

دسته بندی ها:
توضیحات:

وزیر رفاه این بار به ملارد رفت تا با کودکان معلول و بی سرپرست دیدار داشته باشد و مشکلاتشان را از نزدیک ببینید.