شبکه‌ما - دانلود فیلم - ربات نماز خوان شیعه..!

<p>یک معلم برای درس دادن بهتر نحوه نماز خواندن به دانش آموزان از یک ربات استفاده میکند. با هم ببینیم.</p>

ربات نماز خوان شیعه..!

توضیحات:

یک معلم برای درس دادن بهتر نحوه نماز خواندن به دانش آموزان از یک ربات استفاده میکند. با هم ببینیم.