صدای تهران قدیم (مرتضی احمدی) در 90 سالگی خاموش شد - شبکه‌ما

مرتضی احمدی بازیگر توانمند تآتر و سینما در سن 90 سالگی در خانه خود درگذشت. به احترام هنرمند توانای کشورمون این کلیپ را تماشا کنید.

صدای تهران قدیم (مرتضی احمدی) در 90 سالگی خاموش شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرتضی احمدی بازیگر توانمند تآتر و سینما در سن 90 سالگی در خانه خود درگذشت. به احترام هنرمند توانای کشورمون این کلیپ را تماشا کنید.