بیماری ناتوانی در خواندن متن (دیسلکسیا - Dyslexia) - شبکه‌ما

خیلی از انسان ها در سراسر دنیا به بیماری دیسلکسیا یا همان ناتوانی در خواندن متن دچار شده اند.

بیماری ناتوانی در خواندن متن (دیسلکسیا - Dyslexia)

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی از انسان ها در سراسر دنیا به بیماری دیسلکسیا یا همان ناتوانی در خواندن متن دچار شده اند. با دیدن این کلیپ بیشتر راجع به بیماری دیسلکسیا بدانیم.