امید تازه برای کودکی با تورم سر - شبکه‌ما

<p>کودکی که سر بزرگی دارد یعنی از تورم سر رنج میبرد امکان زنده ماندن دارد. در این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.</p>

امید تازه برای کودکی با تورم سر

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودکی که سر بزرگی دارد یعنی از تورم سر رنج میبرد امکان زنده ماندن دارد. در این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.