کوچکترین زن دنیا و ثبت در رکورد گینس - شبکه‌ما

<p>کوچکترین زن دنیا را در این کلیپ میبینیم که توانسته رکورد کوتاهی قد را در گینس به خود اختصاص دهد.</p>

کوچکترین زن دنیا و ثبت در رکورد گینس

دسته بندی ها:
توضیحات:

کوچکترین زن دنیا را در این کلیپ میبینیم که توانسته رکورد کوتاهی قد را در گینس به خود اختصاص دهد.