زمین گیر شدن داعش در فرودگاه نظامی دیرالزور - شبکه‌ما

<p>زمین گیر شدن نیرو های داعشی در فرودگاه نظامی دیرالزور و عقب راندن این گروه تروریستی و دفاع جانانه ارتش سوریه</p>

زمین گیر شدن داعش در فرودگاه نظامی دیرالزور

دسته بندی ها:
توضیحات:

زمین گیر شدن نیرو های داعشی در فرودگاه نظامی دیرالزور و عقب راندن این گروه تروریستی و دفاع جانانه ارتش سوریه