محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج (سیمون باگبو) - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ خبری راجع به محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج را با هم میبینیم.</p>

محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج (سیمون باگبو)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ خبری راجع به محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج را با هم میبینیم.