"پان" مخدر خطرناک در پوشش خوش بو کننده دهان - شبکه‌ما

ماده مخدر پان همان ناس قدیم است که در پوشش خوش بو کننده های دهان وارد بازار شده است. در این کلیپ بیشتر ببینیم.

"پان" مخدر خطرناک در پوشش خوش بو کننده دهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماده مخدر پان همان ناس قدیم است که در پوشش خوش بو کننده های دهان وارد بازار شده است. در این کلیپ بیشتر ببینیم.