قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی ایران در بستر بیماری - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی کشورمون آقای پرویز زاهدی را مبیبینیم که در متاسفانه در بستر بیماری به سر میبرند.</p>

قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی ایران در بستر بیماری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی کشورمون آقای پرویز زاهدی را مبیبینیم که در متاسفانه در بستر بیماری به سر میبرند.