کشف اسکلت خون آشام در بلغارستان - شبکه‌ما

<p>در بلغارستان اسکلت هایی کشف شد که مربوط به خون آشام ها بوده است. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر در این باره بدانیم.</p>

کشف اسکلت خون آشام در بلغارستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در بلغارستان اسکلت هایی کشف شد که مربوط به خون آشام ها بوده است. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر در این باره بدانیم.