38 نفر از هواداران اخوان المسلمین در زندان جان دادند - شبکه‌ما

<p>چگونگی مرگ 38 نفر از هواداران اخوان المسلمین  را در داخل زندان را در این کلیپ تصویری خواهیم دید.</p>

38 نفر از هواداران اخوان المسلمین در زندان جان دادند

دسته بندی ها:
توضیحات:

چگونگی مرگ 38 نفر از هواداران اخوان المسلمین  را در داخل زندان را در این کلیپ تصویری خواهیم دید.