موسیقی را در رادیو سامان دهید! (حکم سرافراز به آبروانی) - شبکه‌ما

<p>در حکم آبروانی به معاون جدید رسانه ملی آمده موسیقی را در رادیو سامان دهی کنید. با دیدن این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.</p>

موسیقی را در رادیو سامان دهید! (حکم سرافراز به آبروانی)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در حکم آبروانی به معاون جدید رسانه ملی آمده موسیقی را در رادیو سامان دهی کنید. با دیدن این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.