نقش انگلیس در فتنه سال 88 - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ تصویری درباره حرکات و نقشه های انگلیسی ها در سال 1388 و جنجالی که به پا شد را خواهیم دانست.</p>

نقش انگلیس در فتنه سال 88

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تصویری درباره حرکات و نقشه های انگلیسی ها در سال 1388 و جنجالی که به پا شد را خواهیم دانست.