واژگونی تانکر حامل سوخت در ورودی شهر شیراز - شبکه‌ما

<p>تانکر حامل 28 هزار لیتر سوخت در ورودی شهر شیراز دچار واژگونی شد. این کلیپ تصویری خبری را با هم ببینیم.</p>

واژگونی تانکر حامل سوخت در ورودی شهر شیراز

دسته بندی ها:
توضیحات:

تانکر حامل 28 هزار لیتر سوخت در ورودی شهر شیراز دچار واژگونی شد. این کلیپ تصویری خبری را با هم ببینیم.