سهل انگاری باعث آتش سوزی جنگل گلستان شد - شبکه‌ما

<p>جنگل های شهر نوده در استان گلستان به دلیل سهل انگاری آتش گرفته است که در این کلیپ تصویری خبری توضیحاب بیشتری را با هم میبینیم.</p>

سهل انگاری باعث آتش سوزی جنگل گلستان شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

جنگل های شهر نوده در استان گلستان به دلیل سهل انگاری آتش گرفته است که در این کلیپ تصویری خبری توضیحاب بیشتری را با هم میبینیم.