حمله کردن کوسه به غواص بد شانس - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ میبینید یک غواص در حال کار تحقیقاتی است که کوسه ای به طرف او حمله ور میشود.

حمله کردن کوسه به غواص بد شانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ میبینید یک غواص در حال کار تحقیقاتی است که کوسه ای به طرف او حمله ور میشود. مابقی ماجرا را با هم ببینیم.