آلکسی ناوالنی یکی از مخالفین پوتین زندانی شد - شبکه‌ما

<p>آلکسی ناوالنی به اتهام اختلاص مالی به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او و برادرش اولگ 384 هزار یورو اختلاص کردند</p>

آلکسی ناوالنی یکی از مخالفین پوتین زندانی شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

آلکسی ناوالنی به اتهام اختلاص مالی به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او و برادرش اولگ 384 هزار یورو اختلاص کردند