نوازندگی زیبای یک افغان با سه تار - شبکه‌ما

<p>یک مرد افغان را میبینیم که آهنگ زیبای سرزمین من را با سه تار میخواند. امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.</p>

نوازندگی زیبای یک افغان با سه تار

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک مرد افغان را میبینیم که آهنگ زیبای سرزمین من را با سه تار میخواند. امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.