72 ساعت بندبازی در ارتفاع 50 متری - شبکه‌ما

<p>مرد چینی توانست 72 ساعت را بدون داشتن هیچ محافظی بر روی یک سیم فولادی در ارتفاع 50 متری از سطح زمین سپری کند.</p>

72 ساعت بندبازی در ارتفاع 50 متری

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرد چینی توانست 72 ساعت را بدون داشتن هیچ محافظی بر روی یک سیم فولادی در ارتفاع 50 متری از سطح زمین سپری کند.