برچیده شدن بساط قاچاق از داروخانه ها - شبکه‌ما

طبق آمار فقط در ماه های نخست امسال 70 میلیون قلم انواع داروی قاچاق کشف و ضبط شده است.

برچیده شدن بساط قاچاق از داروخانه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

طبق آمار فقط در ماه های نخست امسال 70 میلیون قلم انواع داروی قاچاق کشف و ضبط شده است. مشروح خبر را در این کلیپ با هم ببینیم.