عاقبت شوخی با شیر ماده - شبکه‌ما

<p>با حیوانات وحشی مثل شیر هم آخه شوخی میشه کرد، عاقبت کارت میشه همین که سرت توی دهن شیر بره دیگه..!</p>

عاقبت شوخی با شیر ماده

دسته بندی ها:
توضیحات:

با حیوانات وحشی مثل شیر هم آخه شوخی میشه کرد، عاقبت کارت میشه همین که سرت توی دهن شیر بره دیگه..!