شبکه‌ما - دانلود فیلم - در هند اینطوری خونه رو خراب میکنند..!

<p><span style="line-height:1.6em;">کارگر ساختمان هندی را در این کلیپ میبینید که برای خراب کردن خانه از سقف شروع میکند و خودش هم روی سقف می ایستد.

در هند اینطوری خونه رو خراب میکنند..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارگر ساختمان هندی را در این کلیپ میبینید که برای خراب کردن خانه از سقف شروع میکند و خودش هم روی سقف می ایستد. این بلا هم باید سرش بیاد دیگه..!