پلمپ دفاتر شاندیر جنجال آفرین شد - شبکه‌ما

<p>صحبتهای سخنگوی دستگاه قضایی را راجع به ماجرای پلمپ شدن دفاتر شاندیر ببینیم و بشنویم.</p>

پلمپ دفاتر شاندیر جنجال آفرین شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبتهای سخنگوی دستگاه قضایی را راجع به ماجرای پلمپ شدن دفاتر شاندیر ببینیم و بشنویم.