مستند خوراکی های عجیب و غریب ویتنام - شبکه‌ما

<p>در این ویدئوی مستند به ویتنام میرویم و از غذاهای خیابانی آنجا گزارشی را میبینیم. غذاهایی مثل مار، عقرب، گنجشک سرخ شده و ... </p>

مستند خوراکی های عجیب و غریب ویتنام

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئوی مستند به ویتنام میرویم و از غذاهای خیابانی آنجا گزارشی را میبینیم. غذاهایی مثل مار، عقرب، گنجشک سرخ شده و ...