پرواز هواپیمای کاغذی بین دو پنکه - شبکه‌ما

در این ویدئو آزمایش جالبی را انجام میدهیم.

پرواز هواپیمای کاغذی بین دو پنکه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو آزمایش جالبی را انجام میدهیم. ابتدا دو پبکه را روبروی هم روشن میکنیم و بعد یک هواپیمای کاغذی را بین آن ها رها میکنیم . مشاهده میکنید که هواپیمای کاغذی میتواند به راحتی بین دو پنکه به پرواز درآید.