شبکه قمار بازی اینترنتی دستگیر شدند - شبکه‌ما

<p>به گزارش پلیس سایبری یک شبکه قمار بازی آنلاین که بیش از 23 میلیون تومان تراکنش مالی داشت شناسایی و منهدم شد.</p>

شبکه قمار بازی اینترنتی دستگیر شدند

دسته بندی ها:
توضیحات:

به گزارش پلیس سایبری یک شبکه قمار بازی آنلاین که بیش از 23 میلیون تومان تراکنش مالی داشت شناسایی و منهدم شد.