بیدار کردن فرزندان با شوکر برقی - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ بامزه مرد عرب را میبینیم که برای بیدار کردن بچه های تنبل خود از شوکر برقی استفاده میکند.</p>

بیدار کردن فرزندان با شوکر برقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ بامزه مرد عرب را میبینیم که برای بیدار کردن بچه های تنبل خود از شوکر برقی استفاده میکند.