اشتباهات رایج دستور زبان فارسی در روزنامه ها - شبکه‌ما

<p><span style="line-height:1.6em;">در این کلیپ جالب بهروز بهزادی را در </span><span style="line-height:1.6em;">برنامه قند پارسی به بررسی اشتباهات دستور زبان فارسی می پردازد.</span></p>

اشتباهات رایج دستور زبان فارسی در روزنامه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ جالب بهروز بهزادی را در برنامه قند پارسی به بررسی اشتباهات دستور زبان فارسی می پردازد.