مشاهده شورشیان افغانی که خود را منفجر کردند - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ از هلیکپتر های آمریکایی که ناظر ماجرا هستند افراد شورشی را میبینیم که مشغول جابجایی بمب هستند که ناگهان خودشان منفجر میشوند.</p>

مشاهده شورشیان افغانی که خود را منفجر کردند

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ از هلیکپتر های آمریکایی که ناظر ماجرا هستند افراد شورشی را میبینیم که مشغول جابجایی بمب هستند که ناگهان خودشان منفجر میشوند.