یک تار مو تا مرگ فاصله داشت..! - شبکه‌ما

در این ویدئو جوان خوش شانسی را مشاهده میکنیم که هنگام گذر از خیابان در همان لحظه که تراموی برقی نزدیک میشود پای او سر...

یک تار مو تا مرگ فاصله داشت..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو جوان خوش شانسی را مشاهده میکنیم که هنگام گذر از خیابان در همان لحظه که تراموی برقی نزدیک میشود پای او سر میخورد و نزدیک بود تصادف کند.